gototopgototop
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งาน

วิดีทัศน์บรรยากาศพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนา­นาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่­นอาเซียน ครั้งที่ 2

วิดีทัศน์บรรยากาศพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนา­นาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่­นอาเซียน ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ­เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่