gototopgototop
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home สถานที่จัดงาน

สถานที่จัดประชุม

 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

พื้นที่ภาพรวมการจัดงานประชุมฯ